Riksträffar

Riksträffar

Riksträffar 2018

Välkommen till årets riksträffar som äger rum på Quality Hotell the Box!

 

PS Riksträff 11-12 december, lunch-lunch
Under årets riksträff kommer vi ha diskussionsområden som vi tar fram tillsammans med er som deltagare i ett World Café. Alla får då chansen att skapa kontakter och reflektera tillsammans med andra som har samma tankar och idéer.

Vidare kommer vi också presentera arbetet i PS kommitté och PS framtid, där vi hoppas på input från instruktörsgruppen.

Erik Prytz (inte artisten) kommer också att prata om simulering och återkoppling/ feedback. Erik har en delad tjänst på KMC och Linköpings universitet och hans forskning innefattar bl.a. användningen av simuleringar för klinisk kompetens, kognitiva problem i akut- och katastrofmedicin och effekterna av arbetsbelastning och stress i prehospitala miljöer.   

Kravet för anmälan är att du är PS instruktör eller beredskapssamordnare.

 

PS Plus fortbildning 12-13 december, lunch-lunch
Årets fortbildning kommer delvis handla om stresshantering, där du som deltagare får möjlighet att träna dig att hantera stress på ett annorlunda sätt.

En större del av dagarna kommer också att beröra polistaktik och mental förberedelse för pågående dödligt våld. En gästföreläsare kommer vägleda oss och era gemensamma tankar och reflektioner sammanställs genom grupparbeten i digitala rum.

Vi kommer även prata om hur FSP har spridits i Sverige och regionala lösningar för en förstärkningsfunktion och hur vi kan följa upp uppdrag på ett systematiskt sätt.

Kravet för anmälan är att du gått PS plus utbildning eller beredskapssamordnare.

 

Samverkan vid CBRNE händelse 13-14 december, lunch-lunch


Vi följer upp arbetet med det nya scenariot och får även höra presentationer av intressanta projekt om övning och blåljussamverkan, såsom blåljusprojektet, Barents Rescue och Samverkan vid RN-händelse.

Vi kommer gemensamt identifiera diskussionsområden där du som deltagare får chansen att skapa kontakter och reflektera tillsammans med andra som har samma tankar och idéer i ett World Café.

Kravet för anmälan är att du gått instruktör CBRNE-utbildning

 

 

Max 50 personer på varje träff - så först till kvarn, max 4 från varje fakultet om det blir anstormning.
Priset är 2 800 kr/riksträff inklusive kost och logi. Quality Hotel The Box ligger inte långt från E4:an och ca två kilometer från resecentrum.

Anmälan till kmc@regionostergotland.se senast den 11 november. Ange vilka träffar ni vill delta i, (en eller flera) mailadresser till de personer som anmäls, fakturaadress samt om ni behöver ha någon form av specialkost. Eventuella extra nätter bokas och betalas direkt via hotellet.

Riksträffar 2017
Riksträffar 2016

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.