PS – Prehospital sjukvårdsledning

PS – Prehospital sjukvårdsledning


ps logo bigPS- Prehospital Sjukvårdsledning® är ett sammanhållet nationellt utbildningskoncept, helt baserat på Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. Konceptet är en viktig del i en helhet som har sitt ursprung i de ledningsmodelleringar som ligger till grund för dessa nya föreskrifter och allmänna råd.

Konceptet gäller såväl vid "dagliga olyckor / skadehändelser" som vi den stora olyckan/katastrofen.

I konceptet ingår föreläsningar, träning i de båda ledningsrollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig, interaktiva simuleringsövningar i liten grupp samt en praktisk examinationsövning.

I dag finns 20 olika PS- fakulteter runt om landet som utbildar PS-Användare i sitt eget landsting. Samtliga är PS- Utbildare som utbildats vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping med uppdraget att sprida denna utbildning inom egen organisation.

PS utbildar-kurs

Kursen anordnas av Katastrofmedicinskt centrum i Linköping på våren i maj.

Mer om kursen på Katastrofmedicinskt centrums hemsida

PS koncept

I samband med att PS har reviderats och uppdaterats finns filmer för instudering inför grundkurs i PS. Det består av sex filmer som vardera beskriver olika delar av den Svenska sjukvårdsledningskedjan med fokus på prehospital sjukvårdsledning.

Inledning >>>

Särskild sjukvårdsledning  >>>

Prehospital Sjukvårdsledning >>>

Sjukvårdsledare och samverkan >>>

Medicinskt ansvarig och triage >>>

Organisation inom ett skadeområde >>>

Beskrivning av PS koncept kan läsas här (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.