Image

Förberedande E-utbildning med kunskapstest

Genomförs för att öka dina kunskaper om livshotande blödning och blödningskontroll. Klicka "Gå till kursen”.


Vill du lära dig mer praktiskt hur du stoppar en livshotande blödning? Nedan finns planerade kurstillfällen för instruktör och användare. Du kommer överens med en kursarrangör innan du gör din anmälan. E-lärandeutbildning och kunskapstest är obligatoriskt inför ett kurstillfälle för användare eller instruktör. Ta med ett bevis på genomfört kunskapstest till det planerade kurstillfället.

Kursanmälan - Användarutbildning

Kursanmälan - Instruktörsutbildning

Kursanmälan - Huvudinstruktör


Cerifikat

I Kompetensportalen skriver du ut ditt certifikat från den eller de utbildnignar du genomfört. 

Här loggar du in i Kompetensportalen.

Syftet med utbildningskonceptet ”Stoppa blödningen” är att öka förmågan hos professionell blåljus-personal och allmänhet att agera vid skador med stora blödningar. Målet är att huvudinstruktörer med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd arrangerar utbildningar för andra instruktörer som i sin tur utbildar användare. Kunskapen sprids således med effekten av ”train-the-trainer”.

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är ett kunskapscentrum inom ämnesområdet katastrofmedicin. KMC arbetar bl.a. med utbildning och utvecklingsarbete inom prehospital vård vid komplexa skadeområden.  KMC har genom forskningsmedel i ett samarbete med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) och  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram underlag som denna utbildning i blödningskontroll bygger på.

Under 2020 har KMC arbetat med fortsatt utveckling av utbildningskoncept. Arbetet har inneburit att det nu finns:

  • En fritt tillgänglig e-lärandemodul om blödningskontroll, tillsammans med ett kunskapstest.
  • En instruktörsmanual med videomaterial i form av pedagogik och förevisningar.
  • En digital plattform för instruktörer att ta del av FAQ-frågor från andra kurser och uppdateringar i kunskapsområdet.
  • En struktur för fortsatt förvaltning, se bild nedan.

Användarutbildning består av förberedande e-lärande i form av några filmer och ett digitalt kunskapstest. Under ett fysiskt kurstillfälle övar och tränar användaren praktiskt på de olika momenten och får återkoppling utifrån ett standardiserat formulär. Efter godkänt genomförande erhåller användaren ett digitalt certifikat.

Instruktörsutbildningen bygger på att deltagaren genomfört en användarutbildning. En fördjupning sker sedan teoretiskt och praktiskt i hur arrangera simulering och träning på bästa sätt för deltagare, med stöd av en instruktörsmanual.

Varje termin utbildas ca tjugo huvudinstruktörer som sedan utbildar instruktörer. Avsikten är att instruktörer arrangerar användarutbildningar i egen verksamhet men gärna också för allmänhet och andra organisationer och företag.  Utbildade huvudinstruktörer och instruktörer välkomnas att publicera namn och kontaktuppgifter här på psconcept.se för att synliggöra vem intresserade kan vända sig till för att erhålla utbildning. Kontakta i så fall kmc@regionostergotland.se.

Förvaltnings och utbil modell

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.