Image

Förberedande E-utbildning med kunskapstest

Genomförs för att öka dina kunskaper om livshotande blödning och blödningskontroll. Klicka "Gå till kursen”.


Vill du lära dig mer praktiskt hur du stoppar en livshotande blödning? Nedan finns planerade kurstillfällen för instruktör och användare. Du kommer överens med en kursarrangör innan du gör din anmälan. E-lärandeutbildning och kunskapstest är obligatoriskt inför ett kurstillfälle för användare eller instruktör. Ta med ett bevis på genomfört kunskapstest till det planerade kurstillfället.

Kursanmälan - Användarutbildning

Kursanmälan - Instruktörsutbildning

Kursanmälan - Huvudinstruktör


En tydligare beskrivning vad du gör inför och efter kurstillfället hittar du nedan:

Kursprocess - Lathund

Syftet med utbildningskonceptet ”Stoppa blödningen” är att öka förmågan hos professionell blåljus-personal och allmänhet att agera vid skador med stora blödningar. Målet är att huvudinstruktörer med hjälp av lärandemetoder och kunskapsstöd kan arrangera utbildning för andra instruktörer att hålla kurser inom blödningskontroll. Kunskapen sprids således med effekten av ”train-the-trainer”.

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är ett kunskapscentrum inom ämnesområdet katastrofmedicin. KMC arbetar bl.a. med utbildning och utvecklingsarbete inom prehospital vård vid komplexa skadeområden.  KMC har genom forskningsmedel i ett samarbete med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) och  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram underlag som denna utbildning i blödningskontroll bygger på. KMC kommer att vidareutveckla materialet och avsikten är att fortsätta skapa möjlighet till spridning genom train-the-trainer med hjälp av en tydlig förvaltning.

Under 2020 avser KMC arbeta med utveckling genom att hålla 2-3 huvudinstruktörsutbildningar. Avsikten är att 2021 kunna erbjuda ett hållbart utbildningskoncept.

Under första kvartalet 2020 har en huvudinstruktörsutbildning arrangerats på KMC. Inriktningen efter denna utbildning har varit att:

  • Ta fram förevisningsfilmer om identifiera blödning/ direkt tryck, tourniquet och sårpackning.
  • Föreläsning om pedagogik som e-lärandematerial inför instruktörskurs.
  • Revidering av befintlig instruktörsmanual.
  • Ha en digital plattform att dela material med utbildade instruktörer.
  • Lägga den förberedande e-utbildningen öppet för alla att genomföra.
  • Öka förberedande kraven på kursdeltagarna vid huvudinstruktörsutbildningen.

Samtliga av ovanstående punkter är nu genomförda och du som utbildad instruktör eller huvudinstruktör kan arrangera kurser för certifiering av dina deltagare. Ta kontakt med oscar.henning@regionostergotland.se för vidare information.
Som instruktör får du tillgång till det senaste materialet för att arrangera kurstillfällen genom att registrera dig på https://psconcept.se/login/registrera.

Nedan är länkar till framtaget e-material:

Instruktören arrangerar i egen organisation uppföljningen av detta material samt simuleringsträning. Deltagarna får genom kursadministrationen ett digitalt certifikat efter godkänd utbildning.

Anmälan Stoppa blödningen - Huvudinstruktör

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.