Kontakt PS

Kontaktinformation PS nationell förvaltning


Nationell förvaltare av PS - Prehospital Sjukvårdsledning är Katastrofmedicinskt centrum i Linköping

Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 3569
Webb: www.regionostergotland.se/kmc


PS nationell förvaltning

Henrik Lidberg
Telefon: 010-103 0873
E-post: henrik.lidberg@regionostergotland.se


PS+

Henrik Lidberg, Utbildningsansvarig

Telefon: 010-103 0873
E-post: henrik.lidberg@regionostergotland.se


Samverkan

Henrik Lidberg, Koordinator
Telefon: 010-103 0873
E-post: henrik.lidberg@regionostergotland.se


IVPA

Henrik Lidberg, Utbildningsansvarig

Telefon: 010-103 0873
E-post: henrik.lidberg@regionostergotland.se


Kursadministration, certifikat

E-post: kmc@regionostergotland.se

 

Beställning av Emergo Train System material:

Johan Hornwall
Telefon: 010-103 7490
E-post: johan.hornwall@regionostergotland.se

Kontaktinformation PS fakulteter


Fakultet Kontaktperson E-post
Blekinge Hanna Åkesson hanna-b.akesson@regionblekinge.se
Borås/VGR Johanna Larsson  johanna.a.larsson@vgregion.se 
Dalarna  Mattias Andersson mattias.andersson@regiondalarna.se 
Gotland  Marie Hoas

marie.hoas@gotland.se

Gävle  Anders Hansson  anders.hansson@regiongavleborg.se 
Halland  Susanne Persson

ASH.Kansli@regionhalland.se

Högskolan i Halmstad  Tommy Berntsson  tommy.Berntsson@hh.se 
Jämtland och Härjedalen Carin Nordström  carin.nordstrom@regionjh.se 
Jönköping  Anders Ingvarsson anders.ingvarsson@rjl.se
Kalmar  Ola Jansson ola.jansson@regionkalmar.se
Karolinska Institutet i Stockholm  Helena Sjölin Borovszky  helena.sjolin.borovszky@ki.se 
Kronoberg  Thomas Asp tomas.asp@kronoberg.se 
Norrbotten/Kiruna  Lars-åke Mukka  lamukka@hotmail.com 
Norrbotten/Piteå  Mikael Sandström mikael.sandstrom@norrbotten.se 
   Niklas Ajaxon nicklas.ajaxon@norrbotten.se 
NU-sjukvården/VGR  Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@vgregion.se 
Prehospen  Anders Jonsson  anders.jonsson@hb.se 
Skaraborg/VGR  Magnus Danielsson magnus.danielsson@vgregion.se
Skåne Region Carina EkdahlHallqvist carina.ekdahl-hallqvist@skane.se
     
Stockholm Peter Rydback

peter.rydback@regionstockholm.se

Sörmland Per Ingerlund per.ingerlund@regionsormland.se
     
Värmland Urban Jörnmark

Urban.Jornmark@regionvarmland.se

Västerbotten Jonas Marklund jonas.marklund@regionvasterbotten.se
Västmanland Sören Svärd soren.svard@regionvastmanland.se
Västernorrland  Thomas Åslin thomas.aslin@rvn.se
Uppsala  Rebecca Rosén

rebecca.hult@akademiska.se

Örebro  Torbjörn Bergwall torbjorn.bergvall@regionorebrolan.se 
Östergötland Henrik Lidberg  henrik.lidberg@regionostergotland.se 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.