Nyheter

Nyheter

Riksträffar 2021

Utveckling för prehospital sjukvårdsledning trots coronatider!

12-13 oktober kör vi PS Riksträff för PS-Instruktörer och beredskapssamordnare på Selma spa i Sunne om pandemin tillåter.

PS uppdateras i samband med träffen, så kom och delta!

Anmälan och info PS Riksträff >>> https://RegionOstergotland.luvit.se/extern/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=2036

För de som är utbildade i PS plus kör vi även fortbildning den 13-14 oktober med intressant innehåll.  

Anmälan och info PS Plus fortbildning>>>  https://RegionOstergotland.luvit.se/extern/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=2037

Är det någon som inte fått inbjudan skicka den gärna vidare och vidarebefordra även till personer i ert fakultet.

Med vänliga hälsningar

PS Nationell förvaltning

Katastrofmedicinskt centrum

https://www.psconcept.se/

www.regionostergotland.se/kmc
www.facebook.com/katastrofmedicinsktcentrum

NU-Ambulansen Prehospital sjukvårdsledning övning
Utbildning mental förberedelse för PDV
Vägledning - samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö
E-learning-utbildning AAR från MSB
Samverkan NYTT scenario
Bussolyckan i Sveg - rapport
KMC på internationellt möte om terrorattacker
Resultat IVPA utbildning tourniquet
PS Plus Katrineholm
PDV rapport
Nya begrepp inom katastrofmedicin - Särskild händelse!
Förslag om strängare straff för angrepp mot blåljuspersonal
Lästips om händelserna i Sveg och Stockholm- april 2017
JESIP - ett brittisk samverkanskoncept
FLISA 2017 - Nationell modell för triage
FLISA 2017 - PDV paneldiskussion

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.