Om IVPA

IVPA


psplus

Region Östergötland har sedan flera år avtal med länets samtliga kommuner gällande IVPA- I väntan på ambulans samt hjärtstoppslarm. IVPA innebär utlarmning av räddningstjänst vid t.ex. livshotande läge där räddningstjänst bedöms kunna avvärja livshot mot patienten, misstänkt luftvägsstopp, svår andnöd och livshotande blödning, när SOS bedömer att räddningstjänst är framme hos patienten före ambulansen.

IVPA-verksamheten ses inte som ersättning för ambulans. För medborgaren kommer detta främst att fungera som en utökad trygghet vid de tillfällen när det beräknas ta längre tid innan ambulans är på plats.

Hjärtstoppslarm innebär utlarmning på medvetslös vuxen och medvetslöst barn. Ambulans och räddningstjänst larmas ut parallellt på samtliga IVPA-uppdrag och hjärtstopp i hela länet. Syftet är den tydliga kopplingen mellan tidig defibrillering och överlevnad efter hjärtstopp. Tiden fram till defibrillering kan minskas när räddningstjänsten larmas, här kan en minut tidigare till defibrillering rädda liv.

Enheten för prehospital vård har ansvar för IVPA gällande drift och material, t.ex. var syrgas hämtas eller varför räddningstjänsten inte fått rätt uppgifter om ett ärende etc. Avvikelser hanteras också av Enheten för prehospital vård.

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) har ansvar för utbildningen. Instruktörer med erfarenhet från ambulanssjukvården genomför utbildningarna på uppdrag av KMC. Instruktörerna har också ett ansvar att samordna utbildningstillfällen med räddningstjänsten. Till varje område finns därför en kontaktperson (instruktör) utsedd. KMC stöder instruktörerna med utbildningsmaterial och frågor rörande innehåll eller samordning av utbildningstillfällen. Mer information som berör utbildningen hittar du nedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.