IVPA kursdeltagare

Varmt välkommen som kursdeltagare på IVPA Östergötland! 

Ansvaret för utbildning av räddningstjänsten i IVPA har Katastrofmedicinskt Centrum, som är en del av Region Östergötland. Instruktörer med erfarenhet från ambulanssjukvården genomför utbildningsinsatserna.

Utbildningen är indelad i en grundutbildning om 12 timmar och därefter en årlig repetition om 3 + 3 timmar. Grundutbildningen sker på KMC i Linköping och repetitionsutbildningarna ute på räddningstjänstens stationer.

Inför ett praktiskt kurstillfälle ska du förbereda dig genom att ta del av framtaget kunskapsunderlag och kunskapstest. Nedan finner du en länk direkt till det förberedande e-utbildningsmaterialet. 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor