IVPA kontaktperson räddningsjtänsten

Du som kontaktperson för IVPA räddningstjänsten ansvarar för att att de som utför IVPA-uppdrag genomför de utbildningar som erfordras, vilket innebär:

  • Tillse att ny personal anmäls till grundutbildningar på KMC.
  • Samordna repetitionsutbildningar med instrukörer och informera kursdeltagare om kommande utbildning, så de kan förbereda sig.
  • Tillse att antalet deltagare fördelas på ett effektivt sätt utifrån tilldelat kursantal.
  • Följa upp de kurser som genomförs och tillse att de som behöver extra stöd får detta.

Nedan hittar du mer information om vad som gäller ovanstående punkter samt mer info om utbildningarna:

 

Om utbildningen

Ansvaret för utbildning av räddningstjänsten i IVPA har Katastrofmedicinskt Centrum, som är en del av Region Östergötland. Instruktörer med erfarenhet från ambulanssjukvården genomför utbildningsinsatserna.

Utbildningen är indelad i en grundutbildning om 12 timmar och därefter en årlig repetition om 3 + 3 timmar. Grundutbildningen sker på KMC i Linköping och repetitionsutbildningarna ute på räddningstjänstens stationer.

Inför utbildningen ska kursdeltagaren ha information om vilket utbildningsmaterial denne ska ta del av samt om de ska göra något test inför tillfället. Testen är ett kvitto på att de redan har kunskap om vissa delar som då kan skapa utrymme för att ha mer praktisk träning och övning vid det "fysiska" kurstillfället.

Nedan finner du några länkar där du hittar kursmaterial samt de test kursdeltagrna genomför inför valda utbildningstillfällen.

Kursmaterial och test

Grundutbildningar
Samordning av repetionsutbildningar
Kursdeltagare och kurstillfällen
Uppföljning av kurs

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.