Gemensamma grunder

Gemensamma grunder


instruktörsutbildningProjektet Implementering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Katastrofmedicinsk centrum, Region Östergötland, Enhet Säkerhet och beredskap, Västra Götalandsregionen samt Enheten för katastrofmedicinskberedskap, Stockholms Läns landsting med uppdrag att implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i landstingen med målgruppen Tjänsteman i beredskap (TIB).

Syftet med projektet var att öka landstingens inriktnings- och samordningskontakts, TIB, förmåga att bedöma, initiera, samordna och leda det inledande arbetet vid allvarlig händelse inkluderat samhällsstörningar.

Genom modellering av TIB-processen och identifiering av relevanta kunskapsområden och val av kunskapsmål i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar skapades kunskapshöjande aktiviter utifrån definierade behov och vald ambitionsnivå.

De kunskapshöjande aktiviteterna har bidragit till en upplevd ökad förmåga att tillämpa medvetet beslutfattande, helhetsmetoden och att arbeta med lägesbilder. Det har också inneburit en självskattad ökad förmåga att tillämpa förhållningssättet helhetssyn samt att bedöma, initiera, samordna och leda det inledande arbetet vid händelser inkluderat samhällsstörningar.

Det iterativa arbetet med processmodellering, tillämpning av förhållningssätt och arbetssätt från Gemensamma grunder samt framtagande av indikatorer har medfört en ökad samsyn på TIB-funktionen och vad denne ska åstadkomma.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.