Gemensamma grunder

Inriktning och samordning inom hälso- och sjukvården vid särskild händelse


instruktörsutbildning

Konceptet Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, som presenterats av MSB, innehåller sätt att tänka och sätt att arbeta som ska öka förmågan i krisberedskapssystemet. Det ska ge vägledning till aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar.
Arbetet med att implementera Gemensamma grunder i hälso- och sjukvården har även resulterat i framtagande av en modell för aktivering av samverkan och ledningsfunktioner, identifiering av initiala kontaktpunkter för samverkan på respektive nivå samt formulering av övergripande syfte och mål för hälso- och sjukvårdens verksamhet för samverkan och ledning vid särskild händelse.

Vid arbetet med att implementera Gemensamma grunder inom hälso- och sjukvården har en process för inriktning och samordning vid en särskild händelse kartlagts. Den framtagna processen för inriktning och samordning erbjuder en gemensam process som fokuserar på vad som ska åstadkommas och som kan följas oavsett nivå och organisationsstruktur. Dess steg har baserats på några av Gemensamma grunders mest centrala termer och begrepp: lägesbild, lägesanalys, inriktning och samordning. Syftet med processen för inriktning och samordning är att utgöra ett analytiskt verktyg som kan stärka den rationella förmågan och kapaciteten att fatta tillräckligt bra beslut i tillräcklig tid hos både individer och ledningsstöd.

För att läsa mer om arbetet med implementering av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar i hälso- och sjukvården följ länken till projektrapporten på Socialstyrelsens hemsida 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PS Bakgrund

En plötsligt uppkommen skadehändelse ställer stora krav på involverade aktörer för att snabbt skapa ett effektivt arbete. Ledning, beslutsfattning och samverkan med andra myndigheter är där av stor vikt för att utnyttja prehospitala sjukvårdsresurser på ett optimalt sätt.

Läs mer

Kontakta PS

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Här kan du hitta kontaktinformation till våra medarbetare.

Gå vidare

Populära länkar

Emergo Train System (ETS) är ett simuleringssystem som används för utbildning i katastrofhantering.
Till webben

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.
Till webben

Galleri

galleri collection

Copyright PS - Prehospital Sjukvårdsledning © 2017. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.